PŘIPRAVUJE SE

Rok 2021
LEDEN – proplacení žádosti 1D podaná na zazimovaná včelstva v roce 2020. Překontrolovaná Státním zemědělským intervenčním fondem podle počtu nahlášených chovaných včelstev k 1.9.2020..
.
ÚNOR – Výroční členská schůze v restauraci Na Pěkné vyhlídce v Táboře-Čekanicích.
.
ČERVEN – Medobraní-ukázka získávání medu ze sladiny donesenou včelami uloženou do plástů v úle.
Zahrada u Masarykova domu v Táboře.
.
ŘÍJEN – prezentace oboru včelařství, výstavou na dni otevřených dveří na školním statku v Táboře Měšicích.
.
Konkrétní datum bude vždy upřesněno nebo akce zrušena podle aktuálního výskytu nákazy pandemie COVID-19 v tomto roce.