SBĚR MĚLI

Vážení přátelé,

v pátek 5. 2. od 15.00 do 18.00 hodin a v sobotu 6. 2. od 8.00 do 10.00 hodin proběhne výběr měli a zároveň

platba členských příspěvků na rok 2021 (členský příspěvek je 500 Kč + 16 Kč z každého nahlášeného včelstva

na dotaci 1.D.). Je možno platbu příspěvků zaslat na účet č. 2500857552/2010.

Dotace 1.D. bude ze SZIF zaslána pravděpodobně v březnu (stále se provádí kontroly počtu včelstev nahlášených do ČMSCH v Hradištku).

Studničková, tel 777 322 423