ODBĚR MĚLI 2019

Odběr měli v roce 2019 bude prováděn v klubovně ZO 9.května 1283 v Táboře

v pátek   8. února 15 – 18 hodin

v sobotu 9. února  9 – 11 hodin