MĚŠICE 2018

Měšice 2018

Za krásného slunečného a ještě letního počasí se po deváté hodině začali objevovat první návštěvníci, kteří se přišli podívat do areálu školního statku v Táboře – Měšicích, kde byl 6. října 2018 den otevřených dveří. Tento den se vždy těší značnému zájmu návštěvníků. Dá se říci, že jde
o malou okresní živitelku – den zemědělců, potravinářů a venkova. Okresní agrární komora jako pořadatel společně se sponzory připravila pro návštěvníky také bohatý a pestrý kultůrní program po celý den až do samého večera. Bylo toho opravdu hodně na co se dívat při prohlídce tohoto celého areálu.. Náš Táborský včelařský spolek se tradičně také tohoto dne zůčastnil. Prezentoval obor včelařství ukázkami hisorického i součastného včelařského zařízení a pomůcek. Návštěvníci mohli ochutnat chléb s medem a máslem, medové perníčky, medovník a samotnou medovinu. Před naším stanem na paspartech byla tématická ukázka života včel. Nejvíce zaujaly samotné návštěvníky, zajména maminky s dětmi živé včely v proskleném úlu. Samotné děti si molhly vyzkoušet svoji zručnost při házení kruhy na kužel a hvězdu. Házení míčky do klauna a srážení pyramidy z plechovek. Musím upřímě poděkovat těm naším členům, kteří po celý tento den obětavě obsluhovali hosty a zajišťovali průběch naší prezentace. Jmenovitě Marii Studničkové, Antonínu Novotnému, Františku Vokroji, Josefu Sovovi, Lukáši Svobodovi, Ladislavu Neradovi, Vladimíru Pfeiferovi, Ladislavu Krchovi, Luboši Otradovcovi a manželům Vlkovým i Kateřně Žílavé, kteří obsluhovali dětský koutek. Děkuji všem za trpělivost, ochotu a obětavost projevenou během této prezentace.
Hospodář Táborského včelařského spolku Karel Jeřábek