CO MUSÍ UDĚLAT KAŽDÝ VČELAŘ

Každý chovatel včel musí být podle zákona č.154/2000 Sb. registrován u Českomoravské společnosti chovatelů a.s. se sídlem v Hradíštku. Zde podává   žádost o registraci.

Chovatel žádá o přidělení:        Registračního čísla chovatele

Registračního čísla stanoviště

Do žádosti uvede:                 Jméno, Příjmení, Ulice, PSČ, Obec, Rodné číslo, Telefon, E-mail

Údaje o stanovišti:                          Číselný kód katastrálního území

Parcelní číslo

Typ parcely – stavební/pozemková

Adresu umístnění včelstev

Počet včelstev

Žádost pošle písemně nebo elektronicky společnosti:

Českomoravská   společnost chovatelů a.s.

Pracoviště ústřední evidence včel

Benešovská 123

252 09 HRADÍŠTKO

E-mail : uevcely@cmsch.cz

Telefon: 257 896 210

Po potvrzení registrace z ústřední evidence chovatelů ČMSCH a.s. přijde chovatel do klubovny

spolku ČSV z.s. Tábor, sídlícího na adrese 9. Května 1283 Tábor

E-mail: zotabor@vcelarstvi.cz

Zde vyplní přihlášku člena ČSV z.s. a formulář sloužící k vedení evidence členů. Evidenci členů vede ZO ČSV a to v Centrálním informačním programu CIS.

Členství v ČSV vzniká přijetím za člena výborem základní organizace a zaplacení členského poplatku. Každému členu je zasílán časopis Včelařství jako základní informační nástroj ČSV. Další informace o činnosti spolku a připravovaných akcích v průběhu roku v ZO Tábor bude dostávat prostřednictví důvěrníka nebo formou SMS správ.

Další informace lze získat ze spolkového webu vcelaritabor.info-cz.cz

Vladimír Pfeifer správce CISu v ZO